Postrojenje za pirolizu oljnog mulja

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Postrojenje za pirolizu oljnog mulja

    Koristi se za smanjenje, bezopasno tretiranje i iskorištavanje resursa mulja za postizanje sanacije tla. Odvajanjem vode i organskih tvari u mulju od tla, sadržaj mineralnog ulja u krutom proizvodu nakon obrade pukotinama manji je od 0,05%. Pod pretpostavkom sigurnosti, zaštite okoliša i kontinuiranog i stabilnog rada, smanjenje mulja, neškodljivo tretiranje i korištenje resursa.