Postrojenje za pirolizu domaćeg otpada

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Postrojenje za pirolizu domaćeg otpada

    Komunalni komunalni otpad i kruti kućanski otpad uglavnom se sastoje od odbačenog dnevnog potrošnog materijala. Ovaj se uobičajeni otpad obično stavlja u crnu vreću ili kantu koja sadrži mješavinu mokrih i suhih materijala koji se mogu reciklirati, organskih, anorganskih i biorazgradivih materijala.
    Gradski komunalni otpad i kućni otpad uglavnom se sastoje od odbačene dnevne potrošne robe. Ova vrsta običnog smeća obično se stavlja u crnu vreću ili kantu za smeće koja sadrži mješavinu mokrih i suhih materijala koji se mogu reciklirati, organskih, anorganskih i biorazgradivih materijala.
    Oprema za obradu kućnog otpada koju istražuje i proizvodi naša tvrtka potpuno je automatizirana od hranjenja do kraja postupka sortiranja. Može preraditi 300-500 tona dnevno, a za rad treba samo 3-5 ljudi. Čitav set opreme ne zahtijeva vatru, kemijske sirovine i vodu. Riječ je o projektu recikliranja zaštite okoliša koji zagovara država.