Postrojenje za kontinuiranu pirolizu otpadnih guma

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Postrojenje za kontinuiranu pirolizu otpadnih guma

    Razbit će se fragmenti gume nakon trakastog transportera, trakaste vage, vijčanog transportera itd. Na negativni tlak u sustavu kontinuirane pirolize putem pirolize, u sustavu nakon temperature reakcije plinske faze 450-550 ℃ pod uvjetom brze vakuumske pirolize reakcija, generiranje ulja za pirolizu, čađe, žice za pirolizu i zapaljivog plina, zapaljivog plina razdvajanjem jedinice za rekuperaciju nafte i plina nakon ulaska u goruću peć za vruću eksploziju, za cijeli proizvodni sustav koji osigurava reakcijsku toplinu, postiže samodostatnost u energiji;